Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Risikovurdering

RISIKOANALYSE – RISIKOVURDERING

Kursenteret tilbyr kursing i risikovurdering – en viktig del av HMS-arbeidet.

En risikovurdering er lovpålagt i henhold til Arbeidsmijøloven, Internkontrollforskriften og Byggherreforskriften. Intensjonen er at den skal forhindre skader/ulykker og når den utføres i forkant av et prosjektet er den også kostnadsbesparende.

Om risiko og farekilde

Med risiko menes sannsynligheten for og konsekvensen av at noe uønsket skal hende eller utvikle seg.

‘Farekilde’ er alle forhold som kan forårsake skade. Det kan være kjemikalier, maskiner, arbeid i høyden, tunge løft, stress, osv. Husk at risiko ikke begrenser seg til umiddelbare, fysiske farer.

Hva risikovurdering er

En risikovurdering/kartlegging er en grundig gjennomgang av hva som kan forårsake skader eller sykdom på arbeidsplassen din, slik at du kan vurdere om du har tatt tilstrekkelige forholdsregler eller om du bør gjøre mer for å forebygge. Målet er at ingen blir skadet eller syk. Ulykker og dårlig helse kan ødelegge et menneskeliv, samtidig som det kan få konsekvenser for virksomheten i form av fravær, produksjonstap, ødelagt utstyr, osv. Arbeidsmiljøloven krever at alle virksomheter skal kartlegge risikoen på arbeidsstedet. Det er arbeidsgiveren som har ansvaret for å gjennomføre kartleggingen.

Hvort stort omfanget av risikovurderingen er vil være avhengig av størrelsen på arbeidsplassen og hvilke type arbeid en gjør. I mange bedrifter er det få farekilder, og de kan være enkle å forholde seg til. I andre kan det være mange, eller de kan kreve en den tilpassing. Dersom en skulle være usikker på hvordan man skal forholde seg til slike farekilder, kan det være lurt å søke ekstern hjelp.

Det er mange forskjellige metoder for å utføre en god risikovurdering. Vi hjelper deg med gode verktøy, og sørger for at du får den kompetansen du trenger for å gjøre gode vurderinger, samtidig som du sikrer effektiviteten på arbeidsplassen din.

Interessert i kurs om risikovurdering? Ta gjerne kontakt for et godt tilbud!

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter

Logg inn