Hopp til innhold

Svinn- et problem for din bedrift?

Svinn, særlig med årsak i kriminelle handlinger, er et stort problem for mange virksomheter. Målt i antall politianmeldelser er det «ekstern svindel» som er den hyppigste svinnårsaken, men målt i økonomisk konsekvens koster ansatte som stjeler eller begår underslag mer. Ofte skjer svinn i samarbeid mellom eksterne og ansatte.

Det er kjent at svinn og tap som følge av interne misligheter kan medføre tap fra 3- 5 % av omsetningen. Tap som følge av naskeri og tyveri utgjør på landsbasis over en milliard kroner årlig i detaljhandelen alene. Vinningskriminalitet koster næringslivet i Norge trolig over 20 milliarder kroner årlig.

Kurset «Svinn- et problem for din bedrift?» vil gjennomgå aktuelle former for vinningskriminalitet med hovedfokus på hvordan bedrifter kan forebygge og avdekke slik kriminalitet, særlig intern svindel.

Kursinnhold:

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter